#

Contact en Disclaimer

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers (SRO) bestaat uit:

Fiel van der Veen (voorzitter)
Rob Huisman (secretaris/penningmeester)
Mónica Waalwijk de Carvalho
Monica van Leest
Anouk Siegelaar


Contact

De Juridische Dienst van Pictoright, met ondersteuning van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers (SRO) komt alleen in actie voor leden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) na doorverwijzing door de BNO.

Voor eerstelijns juridisch advies en vragen over de SRO kunnen BNO-leden contact opnemen met Anouk Siegelaar, jurist bij de BNO.

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)
t.a.v Anouk Siegelaar
Postbus 20698
1001 NR Amsterdam
T 020 624 47 48
F 020 627 85 85
E anouk@bno.nl/info@rechtshulpontwerpers.nl

Voor direct contact in verband met via de SRO behandelde, lopende zaken:

Pictoright
Juridische Dienst
Postbus 15887
1001 NJ Amsterdam
T 020 589 18 40
F 020 412 42 69
E info@pictoright.nl

De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers verwijst alleen door en is in geen geval partij bij het geschil dat wordt doorverwezen. De BNO is evenmin aansprakelijk voor het resultaat of de gevolgen van door de BNO of de Juridische Dienst van Pictoright gegeven adviezen en/of gevoerde procedures. De Stichting Rechtshulp Ontwerpers maakt het alleen mogelijk dat op de tarieven van de Juridische Dienst van Pictoright voor BNO-leden een korting wordt verleend. De ontwerper sluit met Pictoright een overeenkomst voor dienstverlening.

De advocaten die werkzaam zijn voor de Juridische Dienst van Pictoright hanteren de Algemene Voorwaarden Juridische Dienstverlening, die op alle overeenkomsten tussen de dienstverlener en de door de BNO doorverwezen ontwerper van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden Juridische Dienstverlening worden tijdig aan de ontwerper ter hand gesteld.

Laatst bijgewerkt oktober 2016