#

Tarieven

Door een aanvullende bijdrage van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers hanteert de Juridische Dienst van Pictoright gereduceerde tarieven. Voor advies, bemiddeling en procedurevoering bij conflicten bedraagt het tarief € 150 per uur (excl. BTW en overige kosten). Voor juridische advisering, zoals het opstellen van algemene voorwaarden en (maatwerk)contracten bedraagt het tarief € 175 per uur.

Het bestuur van de SRO kan in een beperkt aantal zaken besluiten dat vanwege het principiële karakter van de zaak een lager of een incassotarief wordt toegepast.

De volgende typen zaken of werkzaamheden worden onderscheiden:

 • Advieswerkzaamheden en het uitonderhandelen en/of opstellen van contracten en overige juridische documenten: € 175 per uur
 • Inbreukzaken en overige (financiële) geschillen, inclusief gerechtelijke procedures: € 150 per uur
 • Principiële zaken (onder voorbehoud van goedkeuring): € 150 per uur of incassotarief

Advieswerkzaamheden

Het tarief bedraagt:

Intake dossier (eenmalig)

150

Honorarium advocaat

175

per uur

Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Overige voorwaarden:

 • De genoemde bedragen in deze tarievenlijst zijn exclusief BTW. Alle rekenvoorbeelden zijn indicatief (en exclusief renteberekening). Er kunnen geen rechten aan deze voorbeelden ontleend worden. In alle gevallen geldt dat vooraf overleg plaatsvindt over de zaak met de ontwerper over een plan van aanpak en honorering. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt aan de ontwerper een opdrachtbevestiging gestuurd, met daarbij de Algemene Voorwaarden Juridische Dienstverlening die op de opdracht van toepassing zijn en een factuur van de SRO van € 150,- voor de intake van het dossier. Aanvang van de werkzaamheden vindt pas plaats na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en het bedrag van € 150 voor de intake van het dossier. Het inschakelen van de Juridische Dienst van Pictoright met ondersteuning van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers kan alleen na doorverwijzing door de BNO.

Inbreukzaken en overige (financiële) geschillen, inclusief gerechtelijke procedures

Het tarief bedraagt:

Intake dossier (eenmalig)

150

Honorarium advocaat

150

per uur

Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Overige voorwaarden:

 • Externe kosten zoals dagvaardingskosten, griffierechten, betekenings-, rolwaarnemings- en executiekosten, alsmede reis- en verblijfkosten, komen voor rekening van de ontwerper. Ook een eventuele (kosten)veroordeling door de rechter zal de ontwerper zelf dienen te dragen.
 • De externe kosten worden direct aan de ontwerper doorberekend.
 • De genoemde bedragen in deze tarievenlijst zijn excl. BTW. Alle rekenvoorbeelden zijn indicatief (en excl. renteberekening). Er kunnen geen rechten aan deze voorbeelden ontleend worden. In alle gevallen geldt dat vooraf overleg plaatsvindt over de zaak met de ontwerper over een plan van aanpak en honorering. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt aan de ontwerper een opdrachtbevestiging gestuurd, met daarbij de Algemene Voorwaarden Juridische Dienstverlening die op de opdracht van toepassing zijn en een factuur van de SRO van € 150 voor de intake van het dossier. Aanvang van de werkzaamheden vindt pas plaats na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en na ontvangst van het bedrag van € 150 voor de intake van het dossier. Het inschakelen van de Juridische Dienst van Pictoright met ondersteuning van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers kan alleen na doorverwijzing door de BNO.

Principiële zaken (onder voorbehoud van goedkeuring)

Tarieven

Intake dossier (eenmalig)

150

Honorarium (volgens incassotarief):

Over de eerste € 10.000

25%

Over het meerdere tot € 25.000

10%

Over het meerdere tot € 50.000

8%

Over het meerdere tot € 100.000

5%

Over het meerdere boven € 100.000

3%

Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Overige voorwaarden:

 • Ter keuze van de ontwerper kan de zaak tegen een vast uurtarief van € 150 in behandeling worden genomen. Wisselen naar het incassotarief is dan niet meer mogelijk.
 • Als bij aanvang gekozen is voor het incassotarief, dan kan de ontwerper na afloop alsnog kiezen voor honorering op uurbasis. In dat geval geldt het volledige uurtarief van € 175.
 • In incidentele gevallen kan in onderling overleg van de tariefstelling worden afgeweken.
 • Zaken met een belang onder € 750 worden slechts bij hoge uitzondering in behandeling genomen.
 • Externe kosten, zoals dagvaardingskosten, griffierechten, externe procureurskosten, betekenings- rolwaarnemings- en executiekosten, alsmede reis- en verblijfkosten, komen voor rekening van de ontwerper. Ook een eventuele (kosten)veroordeling door de rechter zal de ontwerper zelf dienen te dragen.
 • De externe kosten worden direct aan de ontwerper doorberekend.
 • De Stichting Rechtshulp Ontwerpers behoudt zich het recht voor de honorering alsnog op volledig uurtarief (€ 175) af te rekenen, bijvoorbeeld indien een vordering inhoudelijk betwist wordt of in gevallen waarin onjuiste, onvolledige of misleidende informatie door de ontwerper is verstrekt.
 • De genoemde bedragen in deze tarievenlijst zijn exclusief BTW. Alle rekenvoorbeelden zijn indicatief (en excl. renteberekening). Er kunnen geen rechten aan deze voorbeelden ontleend worden. In alle gevallen geldt dat vooraf overleg plaatsvindt over de zaak met de ontwerper over plan van aanpak en honorering. Aanvang van de werkzaamheden vindt pas plaats na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en na ontvangst van het bedrag van € 150 voor de intake van het dossier. Het inschakelen van de Juridische Dienst van Pictoright met ondersteuning van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers kan alleen na doorverwijzing door de BNO.