INCASSOTARIEF

De vergoeding is een percentage van het totaal geïncasseerde bedrag. Het incassotarief hoeft alleen betaald te worden indien de vordering (geheel of gedeeltelijk) geïncasseerd wordt. Dat betekent dat alleen zaken met een groot principieel karakter en een redelijke kans van slagen onder het incassotarief zullen worden behandeld door de Juridische Dienst van Pictoright. Indien de zaak onverhoopt toch wordt verloren, of indien de toegewezen vordering alsnog niet wordt betaald, wordt het risico van de advocaatkosten gedragen door de SRO. Wel zal de ontwerper in dat geval zelf een eventuele kostenveroordeling* door de rechter en overige bijkomende kosten moeten dragen.

Om te voorkomen dat bij grote maar redelijk eenvoudig geïncasseerde bedragen een buitenproportioneel bedrag aan advocaatkosten zou moeten worden betaald, kan de ontwerper in een later stadium alsnog kiezen voor honorering op uurbasis. In dat geval geldt een volledig uurtarief van € 175.

Of het incassotarief wordt gehanteerd (in plaats van het gereduceerde uurtarief) is uitsluitend ter beoordeling van de advocaat, na goedkeuring door het bestuur van de SRO.

* LET OP! De rechter kan in intellectuele eigendomsrechtzaken bepalen dat de volledige proceskosten van de winnende partij door de verliezende partij vergoed moeten worden. Dat gaat dan vooral over de kosten van de advocaat en die bedragen kunnen behoorlijk oplopen. De rechter kan die werkelijke kosten overigens ook weer in redelijkheid matigen op basis van de zgn. “Indicatietarieven in IE-zaken”. Voor een kort geding wordt een vergoeding berekend van tussen de € 6.000 en € 15.000 (maximaal). Zie voor actuele indicatietarieven www.rechtspraak.nl.


Terug naar 'Tarieven'