REKENVOORBEELD GELDVORDERING OP BASIS VAN INCASSOTARIEF

Stel de vordering bedraagt € 10.000. Er is gecontracteerd op basis van goedgekeurde offertes en de algemene voorwaarden van de BNO (2013). Op grond van art. 7.3 mag € 150 extra in rekening gebracht worden voor buitengerechtelijke incassokosten + de wettelijke rente.

Een paar rekenvoorbeelden:

Voorbeeld A

Alles wordt betaald, de advocaat is 10 uur bezig.

Op basis van:

incassotarief


hoog uurtarief
(€ 175)

Geïncasseerd bedrag:


10.000

+

10.000


Incassokosten:


+

150

150

________

________

10.150

10.150

Honorarium:

-

2.515

-

1.750

Intake dossier:

-

150

-

150

________

________

Je ontvangt:

7.485

8.250

In dit voorbeeld is het voordeliger om achteraf alsnog te kiezen voor het (volledige) uurtarief. (NB: het is niet mogelijk eerst te kiezen voor het gereduceerde uurtarief van € 150 en achteraf om te schakelen naar incassotarief).

Voorbeeld B

Er wordt een schikking getroffen voor € 5.000. De advocaat is 10 uur bezig.

Op basis van:

incassotarief

uurtarief à € 175

Geïncasseerd bedrag:

5.000

+

5.000

Honorarium:

-

1.250

-

1.750

Intake dossier:

-

150

-

150

________

________

Je ontvangt:

3.600

3.100


In dit voorbeeld is het voordeliger het incassotarief te hanteren en niet om te schakelen naar uurtarief.

Voorbeeld C

Er wordt nog steeds niet betaald, er wordt geen verdere actie ondernomen. Je betaalt alleen de kosten voor de intake van het dossier van € 150.


REKENVOORBEELD GELDVORDERING PROCEDURE OP BASIS VAN INCASSOTARIEF

De vordering is € 10.000, als in vorige fase (zie rekenvoorbeeld bemiddelingstarief), maar nu vanaf het moment dat een procedure wordt gestart. Alle externe kosten worden direct in rekening gebracht.

Voorbeeld A

De procedure wordt gewonnen en alles wordt betaald. Er is 40 uur aan de zaak besteed.

Op basis van:

incassotarief

uurtarief à € 175

Geïncasseerd bedrag:

10.000


10.000

Incassokosten:

+

150

+

150

Intake dossier:

(deurwaarder, griffierechten, gedeelte salaris advocaat)

+

p.m.

+

p.m.

________

________


10.150

10.150
Honorarium:-2.515-7.000
Intake deurwaarder:-150-150
Deurwaarderskosten:-p.m.-p.m.
Griffierechten:-p.m.-p.m.

________

________

Je ontvangt:7.4853.000
+ p.m.+ p.m.

In dit voorbeeld is het voordeliger te kiezen voor het incassotarief en niet om te schakelen naar het (volledige) uurtarief.

Voorbeeld B

De zaak wordt na dagvaarden maar voordat de zaak bij de rechtbank is aangebracht alsnog geschikt voor € 5.000. Er is 5 uur aan de zaak besteed.


Op basis van:

incassotarief

uurtarief a € 175

Geïncasseerd bedrag:

5.000

+

5.000

Honorarium:

-

1.250

-

875

Intake dossier:

-

150

-

150

Deurwaarderskosten:

-

p.m.

-

p.m.

________

________

Je ontvangt:

3.600

3.975

+ p.m.+ p.m.

In dit voorbeeld is het net iets voordeliger alsnog om te schakelen naar het volledige uurtarief.

Voorbeeld C

De zaak wordt voor de rechter gebracht en de procedure wordt verloren. De advocaat heeft 40 uur aan de zaak besteed.

Honorarium advocaat:

-

0

Intake dossier:

-

150

Deurwaarderskosten:

-

p.m.

Griffierechten:

-

p.m.

Proceskostenveroordeling*:

-

p.m.

_______

Je betaalt:

150 + p.m.


* LET OP! De rechter kan in intellectuele eigendomsrechtzaken bepalen dat de volledige proceskosten van de winnende partij door de verliezende partij vergoed moeten worden. Dat gaat dan vooral over de kosten van de advocaat en die bedragen kunnen behoorlijk oplopen. De rechter kan die werkelijke kosten overigens ook weer in redelijkheid matigen op basis van de zgn. “Indicatietarieven in IE-zaken”. Voor een kort geding wordt een vergoeding berekend van tussen de € 6.000 en € 15.000 (maximaal). Zie voor actuele indicatietarieven www.rechtspraak.nl.


Terug naar 'Tarieven'