REKENVOORBEELD INBREUK BEMIDDELING EN PROCEDURE

Je wordt geconfronteerd met een inbreuk op je auteursrechten en wilt hier een verbod op laten leggen. Het financiële belang van de zaak is niet in te schatten. Hieronder een aantal rekenvoorbeelden:


Voorbeeld A

De advocaat beoordeelt het dossier en stuurt een sommatiebrief. De wederpartij reageert positief: de inbreuk wordt direct gestaakt en er wordt een schadevergoeding betaald. De advocaat is 2 uur bezig geweest. Het uurtarief bedraagt € 150 per uur.

Je betaalt:

450 (honorarium à 2 uur + intake dossier)

Je ontvangt:

Eventuele schadevergoeding


Voorbeeld B

Er wordt een procedure gevoerd.

Intake dossier

150

Honorarium (20 à 30 uur):

4.500

à 6.000

Je betaalt:

4.650

à 6.150 aan honorarium

Hier komen nog deurwaarderskosten en griffierechten bij. Zie voor actuele griffierechten http://www.rechtspraak.nl.

Als de procedure gewonnen wordt, ontvang je alle vergoedingen (een eventueel voorschot op de schadevergoeding en proceskostenveroordeling*) die de wederpartij op last van de rechter aan jou moet betalen.

Als de procedure verloren wordt, moet je nog een proceskostenveroordeling* aan de wederpartij betalen.

* LET OP! De rechter kan in intellectuele eigendomsrechtzaken bepalen dat de volledige proceskosten van de winnende partij door de verliezende partij vergoed moeten worden. Dat gaat dan vooral over de kosten van de advocaat en die bedragen kunnen behoorlijk oplopen. De rechter kan die werkelijke kosten overigens ook weer in redelijkheid matigen op basis van de zgn. “Indicatietarieven in IE-zaken”. Voor een kort geding wordt een vergoeding berekend van tussen de € 6.000 en € 15.000 (maximaal). Zie voor actuele indicatietarieven http://www.rechtspraak.nl.


Terug naar 'Tarieven'